CÔNG TY TNHH TV - TK - XÂY DỰNG MINH KHANG

Uy Tín - Chất Lượng Là Nền Tảng Giá Trị

1.     Quy trình thiết kế:

 

 • Thời gian thực hiện 7 – 14 ngày (không kể thời gian chỉnh sửa hồ sơ do Chủ đầu tư thay đổi ý tưởng)

  1.1   Gặp Chủ đầu tư, trao đổi ý tưởng, nhận nhiệm vụ thiết kế;

  1.2   Báo giá thiết kế;

  1.3   Ký kết hợp đồng ( tạm ứng đợt 1);

  1.4   Thiết kế ý tưởng: Ngay sau khi ký hợp đồng, trong thời hạn 05 ngày sẽ gửi bản vẽ hoặc mail file thiết kế sơ bộ - hoàn chỉnh phương án;

  1.5  Phối cảnh mặt tiền;

  1.6 Sau khi chủ đầu tư chấp nhận phương án phối cảnh, đơn vị thiết kế bắt đầu triển khai thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi thay đổi thiết kế do chủ đầu tư sau khi đã xác nhận tại bản vẽ sơ bộ và phối cảnh mặt tiền sẽ được tính phí thiết kế phát sinh;

  1.7 Trường hợp công trình thuộc khu quy hoạch, đơn vị thiết kế sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để chủ đầu tư trình đơn vị quản lý khu thẩm duyệt.

  2. Số lượng hồ sơ bàn giao:

  a. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công:

  -         Phối cảnh 3D mặt đứng công trình                          : 01 bản hình màu

  -         Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công                       : 04 bộ A3

  b. Hồ sơ thiết kế nội thất:

  -         Hình màu nội thất                                             : 01 bộ

  -         Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công nội thất         : 04 bộ A3

  -         Tập dự toán xây dựng công trình                        : 02 bộ