CÔNG TY TNHH TV - TK - XÂY DỰNG MINH KHANG

Uy Tín - Chất Lượng Là Nền Tảng Giá Trị

Cơ cấu tổ chức của công ty:

Hội đồng quản trị:

-Người đại diện pháp luật/Giám đốc           :  Nguyễn Văn Đạt

-Phó Chủ tịch :  Nguyễn Văn Quang

-Thành viên    :  Nguyễn Thị Mai

Ban giám đốc

  • Phó giám đốc         : Nguyễn Nhân Quyết
  • Phó giám đốc         : Bùi Hiếu

Trợ lý ban tổng giám đốc

  • Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính  :  Nguyễn Thúy Hoa
  • Trưởng phòng Kỹ thuật                     :  Nguyễn Đình Tài
  • Trưởng phòng Tài chính – Kế toán  :  Hoàng Thị Diễm Thu

      Ban điều hành :

  • Chỉ hủy trưởng công trình :                                 Huỳnh Ngọc Thơ
  • Đội trưởng đội thi công 1                                      Nguyễn Anh Minh
  • Đội trưởng đội thi công 2                                      Hồ  Tuyên Huấn

Số TT

Chức danh, nghề nghiệp

Số lượng

Theo thâm niên (năm)

Ghi chú

≥ 5 năm

≥ 10 năm

≥ 15 năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Đại học và trên Đại học

 

 

 

 

 

2.1

Kỹ sư xây dựng – công nghiệp

03

02

01

01

 

2.2

Kỹ sư giao thông

02

01

01

00

 

2.3

Kỹ sư thủy lợi

01

01

00

00

 

2.4

Kỹ sư kinh tế xây dựng

01

01

00

00

 

2.5

Kỹ sư công nghệ

01

01

00

00

 

2.6

Kỹ sư trắc đạc

02

02

00

00

 

2

Kỹ thuật và công nhân

 

 

 

 

 

 

Trung cấp Kỹ Thuật & CNKT

25

10

10

5

 


Zalo
0963.39.18.78